Regulamin karty rabatowej Jemy w Łodzi (edycja 2018/2019).

1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest serwis internetowy Jemy w Łodzi, zarządzany przez firmę IDB Consulting, z siedzibą w Łodzi, kod 90-644, przy ulicy Żeligowskiego 43/20

2. Partnerami karty są łódzkie lokale gastronomiczne, których lista opublikowana jest na stronie www.jemywlodzi.pl.

3. Karta rabatowa zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny.

4. Karta jest wydawana jednorazowo i nie podlega wymianie.

5. Podmiotem upoważnionym do sprzedaży karty rabatowej jest firma IDB Consulting.

6. Karta rabatowa jest ważna od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.

7. Karta rabatowa uprawnia do uzyskania zniżek i rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów właścicielom karty.

8. Informacje dotyczące rabatów publikowane są pod adresem www.jemywlodzi.pl lub http://www.facebook.com/JemywLodzi.

9. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel karty.

10. Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze lokalu Partnera, nie później niż przed wystawieniem paragonu fiskalnego.

11. Z Karty można korzystać jeden raz podczas jednej wizyty w lokalu Partnera (rabat jest udzielany do jednego rachunku).

12. Z rabatów przysługujących właścicielowi karty może korzystać nie więcej niż 6 osób jednocześnie podczas jednorazowej wizyty w restauracji, chyba że właściciel lokalu Partnera postanowi inaczej.

13. Partnerzy mogą indywidualnie udzielać dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi, jednak nie łączą się one z rabatem udzielonym na podstawie karty rabatowej Jemy w Łodzi (chyba, że Partner postanowi inaczej).

14. Posiadacz karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

15. Rabat przysługujący użytkownikom karty nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w lokalach Partnerów. Rabat nie obowiązuje też na usługi specjalne, takie jak: oferta lunchowa, menu degustacyjne, catering, imprezy zorganizowane, zamówienia z dostawą (w Caffe przy Ulicy rabat nie obejmuje sprzedaży pieczywa, w Klubie Wino rabat obejmuje ofertę wine baru, dodatkowo Posiadacze karty mogą skorzystać z 8% rabatu na zakupy w sklepie, w restauracji Browar Księży Młyn rabat nie obejmuje piw ważonych w restauracji kupowanych na wynos).

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu, nieuznawania karty lub nierzetelnego świadczenia usług przez Partnera.

17. Wystawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

18. Posiadacz karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Podobne posty

Już 18 maja 2012 roku o godzinie 20.20 w strefie Off Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140) ...
23 maja House of Sushi (ul. Piotrkowska 89) zaprasza na warsztaty kaligrafii. To trochę alternatywny ...
W dniach 1-2 czerwca odbędzie się w Łodzi Festiwal Viva I'Italia. Warsztaty i sesje kulinarne, ...