fbpx

Regulamin Plebiscytu Łódzkie Nagrody Kulinarne – Nagroda Publiczności

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki plebiscytu i głosowania na Najlepszą Restaurację – Nagrodę Publiczności w plebiscycie Łódzkie Nagrody Kulinarne w serwisie www.jemywlodzi.pl.
 2. Organizatorem plebiscytu jest IDB Consulting Izabella Borowska, z siedzibą przy ulicy Żeligowskiego 43/20, 90-644 Łódź, e-mail: kontakt@jemywlodzi.pl.
 3. Plebiscyt trwa od 18 września 2017 roku, od godziny 19.00 do 27 września 2017 roku do godziny 23.59.
 4. Głosowanie w plebiscycie odbywa się poprzez wysłanie wiadomość SMS o określonej treści na numer 71100.
 5. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili wysłania wiadomości SMS.
 6. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wyśle na numer podany przez Organizatora wiadomość SMS o treści wskazującej, na kogo oddaje swój głos.
 7. Prawidłowa wiadomość posiada format: MENU.X, gdzie X oznacza numer przypisany restauracji, na którą oddany ma być głos. Numery znaleźć można na stronie www.jemywlodzi.pl.
 8. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS z zastrzeżeniem, że każdy z nich jest odpłatny.
 9. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł i naliczany jest zarówno za każdą wysłaną wiadomość.
 10. Głosowanie w plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i abonamentowym.
 11. Zwycięzcą plebiscytu zostanie restauracja, która otrzyma największą liczbę głosów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów lub dostawców usług telefonicznych przy pomocy których Uczestnik wysłał lub próbował wysłać wiadomość SMS w celu uczestnictwa w Głosowaniu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdy czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Podobne posty

Street food, pierogi, sushi i desery - ponad 60 festiwalowych lokali i około 80 dań do spróbowania! ...
Trzy dni targów, prawie 150 wystawców, stoiska pełne żywości eko i bioproduktów, a do tego ...
Wielkie udźce wołowe, jagnięce kotlety jak z reklamy, na miejscu krojone gulaszowe, a także gotowe ...