Regulamin karty rabatowej Jemy w Łodzi (edycja 2016/2017).

1. Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest serwis internetowy Jemy w Łodzi, zarządzany przez firmę IDB Consulting, z siedzibą w Łodzi, kod 90-644, przy ulicy Żeligowskiego 43/20

2. Partnerami karty są łódzkie lokale gastronomiczne, których lista opublikowana jest na stronie www.jemywlodzi.pl.

3. Karta rabatowa zawiera niepowtarzalny numer ewidencyjny.

4. Karta jest wydawana jednorazowo i nie podlega wymianie.

5. Podmiotem upoważnionym do sprzedaży karty rabatowej jest firma IDB Consulting. Cena karty wynosi 30 zł brutto (w tym koszt przesyłki).

6. Karta rabatowa jest ważna od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r.

7. Karta rabatowa uprawnia do uzyskania zniżek i rabatów oraz korzystania z ofert specjalnych oferowanych przez Partnerów właścicielom karty.

8. Informacje dotyczące rabatów publikowane są pod adresem www.jemywlodzi.pl lub http://www.facebook.com/JemywLodzi.

9. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest okaziciel karty.

10. Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego okazania jej obsłudze lokalu Partnera, nie później niż przed ostatecznym zatwierdzeniem paragonu fiskalnego.

11. Z Karty można korzystać jeden raz podczas jednej wizyty w lokalu Partnera (rabat jest udzielany do jednego rachunku).

12. Z rabatów przysługujących właścicielowi karty może korzystać nie więcej niż 6 osób jednocześnie podczas jednorazowej wizyty w restauracji, chyba że właściciel lokalu Partnera postanowi inaczej.

13. Partnerzy mogą indywidualnie udzielać dodatkowych rabatów na oferowane produkty i usługi, jednak nie łączą się one z rabatem udzielonym na podstawie karty rabatowej Jemy w Łodzi (chyba, że Partner postanowi inaczej).

14. Posiadacz karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z możliwości rabatów, zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora.

15. Rabat przysługujący użytkownikom karty nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi w lokalach Partnerów. Rabat nie obowiązuje też na usługi specjalne, takie jak: oferta lunchowa, catering, imprezy zorganizowane, zamówienia z dostawą (w Caffe przy ulicy rabat nie obejmuje sprzedaży pieczywa, w Klubie Wino rabat obejmuje ofertę wine baru, dodatkowo Posiadacze karty mogą skorzystać z 8% rabatu na zakupy w sklepie).

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się Partnera z projektu, nieuznawania karty lub nierzetelnego świadczenia usług przez Partnera.

17. Wystawca ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

18. Posiadacz karty zobowiązany jest do zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Podobne posty

Już 18 maja 2012 roku o godzinie 20.20 w strefie Off Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140) ...
23 maja House of Sushi (ul. Piotrkowska 89) zaprasza na warsztaty kaligrafii. To trochę alternatywny ...
W dniach 1-2 czerwca odbędzie się w Łodzi Festiwal Viva I'Italia. Warsztaty i sesje kulinarne, ...